INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
oraz
ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI
ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
(WSTĘP OTWARTY)
RZEŹBA W ARCHITEKTURZE
22-23 LUTEGO 2007 ROKU  (czwartek-piątek)
SIEDZIBA SHS, UL. PIWNA 44, WARSZAWA

http://www.ihs.uksw.edu.pl/
PROGRAM KONFERENCJI


22 II - CZWARTEK
10.00 - otwarcie - dr Przemysław Nowogórski, Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10.15 - 12.00 przewodniczy dr Przemysław Nowogórski
prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Bania (Warszawa) - Problem współistnienia rzeźby i architektury w ciągu 800 lat (od XI do XIX stulecia)
dr inż. arch. Jeremi Królikowski (Warszawa) - Architektoniczność a rzeźbiarskość
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (Warszawa) - Między MDM a Minneapolis.
O pewnych mitach socrealizmu
dyskusj a
12.00 - 12.30 - przerwa (kawa, herbata)
12.30 - 14.00 przewodniczy prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski
dr Bartłomiej Gutowski (Warszawa) - Rzeźba jako architektura, architektura jako
rzeźba. Związki i rozwiązki
mgr Dominika Szewczykiewicz (Warszawa) - Detal architektoniczny w Warszawie w dwudziestoleciu miedzywojennym (komunikat)
mgr Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa) - Cały naród buduje swoją stolicę , Warszawskie przykłady współpracy urbanistów, architektów i rzeźbiarzy w latach 1945-1955
dyskusja
14.00 - 15.30 - przerwa obiadowa
15.30 - 17.30 przewodniczy dr hab. Marta Leśniakowska
Zuzanna Bartośova, Ph.D. (Bratysława) - Les symposions de la sculpture en Slovaquie dans les années 60. du XX. siecle et ses personnages
dr Monika Rydiger (Kraków) - W drogę. W przestrzeń. W strefę rzeźby
dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Warszawa) - Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX w
mgr Agnieszka Kuśnierz (Lublin) - Lubelskie Spotkania Plastyczne ´76 - próbą urzeczywistnienia idei kreowania przestrzeni urbanistycznej poprzez sztukę
dyskusja
23 II - PIĄTEK
10.00 - 12.00 przewodniczy dr hab. Joanna Sosnowska
prof. dr hab. Ewa Rewers (Poznań) - Rzeźba w przestrzeni publicznej: fuzja energii czy kolekcja wspomnień?
dr Krzysztof Kalitko (Poznań) - Miasto jako medium rzeźbiarskie < BR>dr hab. Marta Leśniakowska (Warszawa) - Prawie pomnik - prawie pamięć
dr Renata Piątkowska (Warszawa) - Żywa pamięć . Pomnik Bohaterow Getta Natana Rapoporta
dyskusja
12.00 - 12.30 - przerwa (kawa, herbata)
12.30 - 14.00 przewodniczy prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Bania
dr Cezary Wąs (Wrocław) - Rola wartości rzeźbiarskich we współczesnej architekturze sakralnej
dr Irena Grzesiuk-Olszewska (Warszawa) - Najnowsze dzieło Igora Mitoraja: odrzwia do bazyliki Santa Maria degli Angeli w Rzymie
mgr Katarzyna Liwak (Warszawa) - Rzeźba i płaskorzeźba ceramiczna w architekturze sakralnej Warszawy i okolic w 2. połowie XX wieku
dyskusja
14.00 - zakończenie obrad sesji
17.00 - otwarcie wystawy fotograficznej Rzeźba w architekturze, GALERIA KULUARY, CENTRUM SZTUKI STUDIO, PAŁAC KULTURY I NAUKI. 
 
Organizatorzy

dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera
dr Bartłomiej Gutowski