Refleksje na temat francuskiej Deklaracji Praw z
1789 roku - dzisiaj
wykład z cyklu poświęconego pamięci Marka Nowickiego
wygłosi prof. Jon Elster
1 grudnia b.r. o godz. 16.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego
W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Open Society Institute-Budapeszt mamy zaszczyt zaprosić na kolejny wykład z cyklu poświęconego pamięci Marka Nowickiego: Refleksje na temat francuskiej Deklaracji Praw z 1789 roku - dzisiaj, który wygłosi prof. Jon Elster piastujący stanowisko Robert K. Merton Professor of the Social Sciences na Uniwersytecie Columbia, profesor w Katedrze Racjonalności i Nauk Społecznych (Chaire de Rationalité et sciences Sociales) College de France w Paryżu. Wykład odbędzie się 1 grudnia b.r. o godz. 16.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład będzie tłumaczony na język polski

Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

MAREK NOWICKI (1947-2003)

Z wykształcenia fizyk jądrowy, w latach 1972-1981 pracował na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach sześćdziesiątych współtworzył studencki ruch alpinistyczny w Polsce. W latach 1980-1981 działał w regionie Mazowsze NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był internowany. W grudniu 1982 r. współtworzył podziemny Komitet Helsiński w Polsce. Po upadku komunizmu w Polsce członkowie Komitetu Helsińskiego założyli Helsińską Fundację Praw Człowieka, którą Marek Nowicki kierował do końca życia. Jest ona obecnie jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Europie.

Marek Nowicki był ekspertem w dziedzinie praw człowieka wielu organizacji międzynarodowych oraz polskiego parlamentu. Współtworzył projekt „Karty Praw i Wolności", który wpłynął na kształt polskiej Konstytucji. Był autorem licznych publikacji, współtwórcą programów edukacyjnych, a nade wszystko wspaniałym wykładowcą. Inspirował i wspierał ruch ochrony praw człowieka w państwach autorytarnych oraz w nowych demokracjach - zwłaszcza w Polsce i krajach byłego Związku Radzieckiego. Niemal do końca życia nieustannie podróżował z wykładami do Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Tam też, dzięki swojej sile i charyzmie stał się symbolem pokojowej walki o godność i prawa jednostki.

JON ELSTER

Pochodzący z Norwegii Jon Elster jest jednym z wiodących teoretyków polityki naszych czasów i jednym z najwybitniejszych interpretatorów teorii racjonalnego wyboru. Od 1995 roku piastuje stanowisko Robert K. Merton Professor of the Social Sciences na Uniwersytecie Columbia, zawdzięczające swoją nazwę słynnemu profesorowi nauk społecznych. Od 2005 roku jest również profesorem w Katedrze Racjonalności i Nauk Społecznych (Chaire de Rationalité et Sciences Sociales) College de France w Paryżu. W latach 1989 - 1995 piastował stanowisko Edward L. Ryerson Distinguished Service Professor na Uniwersytecie w Chicago.

Opublikował dziewięć książek oraz ponad sto artykułów i recenzji tłumaczonych na wiele języków. Wyjaśnia w nich zachowania polityczne, odwołując się do wielu dyscyplin, takich jak ekonomia i psychologia, interpretując indywidualne wybory oraz wzajemne oddziaływania różnych grup, nowatorsko przekraczając ramy tradycyjnych podziałów na klasy społeczne i kategorie polityczne. Wśród jego prac wymienić należy: „Ulysses and the Sirens" (1979), „Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality" (1983), „Making Sense of Marx" (1985), „An Introduction to Karl Marx (1986), „The Cement of Society" (1989), „Solomonic Jugements: Studies in the Limitation of Rationality" (1989), „Nuts and Bolts for the Social Sciences" (1989), „Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens" (1992), „Political Psychology" (1993), „Alchemies of the Mind" (1999), „Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective" (2004).