Dom Spotkań z Historią (ul.Karowa 20 w Warszawie) zaprasza na spotkania z wybitnymi reżyserami oraz pokazy filmowe w cyklu KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU

10 listopada 2006 (piątek) - spotkanie z Jerzym Hoffmanem i pokaz filmów J. Hoffmana i E. Skórzewskiego

24 listopada 2006 (piątek) - pokaz filmów AndrzejaBrzozowskiego

Filmoteka Domu Spotkań z Historią - nowe kulturalne miejsce na mapie Warszawy - od października 2006 prowadzi cykl spotkań z wybitnymi reżyserami filmów dokumentalnych oraz bezpłatnych pokazów filmowych - KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU.

10 listopada 2006 o godz. 18.00 (piątek) Dyskusyjny Klub Filmowy Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20 w Warszawie) zaprasza na SPOTKANIE
Z JERZYM HOFFMANEM oraz pokaz filmów dokumentalnych Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego: Uwaga chuligani (1955), Pamiątką z Kalwarii (1958), Typy na dziś (1959), Pocztówka z Zakopanego (1960), Dwa oblicza Boga (1960). Spotkanie poprowadzi Andrzej Sapija. Wstęp wolny.

24 listopada 2006 o godz. 18.00 (piątek) Dyskusyjny Klub Filmowy Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20 w Warszawie) zaprasza na POKAZ FILMÓW ANDRZEJA BRZOZOWSKIEGO: To jest jajko (1965) Archeologia (1967), Pociąg (1970) Hotel Calendarium (1982). Wieczór poprowadzi Andrzej Sapija. Wstęp wolny.

W ramach cyklu KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU w październiku i listopadzie br . DKF Domu Spotkań z Historią prezentuje najlepsze polskie filmy dokumentalne z różnych okresów PRL-u. Dzięki spotkaniom z wybitnymi twórcami - Kazimierzem Karabaszem, Markiem Piwowskim, Jerzym Hoffmanem - widzowie mogą poznać klasyczne dzieła polskiej szkoły dokumentu i fascynującą pracę dokumentalistów. Pomysłodawcami cyklu są Andrzej Sapija i Maciej Drygas - reżyserzy, dokumentaliści i wykładowcy w Laboratorium Reportażu UW. Kolejne spotkania, planowane na 2007 rok, poprowadzi Andrzej Sapija.

Filmy Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego

spotkanie z reżyserem Jerzy Hoffmanem

10 listopada 2006 godz. 18.00

w CYKLU KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU

Dyskusyjny Klub Filmowy Domu Spotkań z Historią
ul. Karowa 20 w Warszawie

Uwaga chuligani
1955 r., 12 min., Reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski

Film ukazuje plagę rozrastającego się chuligaństwa w Warszawie. Głośny debiut absolwentów moskiewskiej szkoły WGIK, tandemu Hoffman-Skórzewski, film, który zapoczątkował tzw. ´´czarną serię´´ społecznych dokumentów.

Pamiątka z Kalwarii
1958r ., 14 min., Reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski

Reportaż z pielgrzymki wiernych do Kalwarii Zebrzydowskiej (30 marca - 5 kwietnia 1958). Zapis Misterium Męki Pańskiej, odgrywanego co roku przez aktorów-amatorów, wędrujących przez Stacje Drogi Krzyżowej „za Chrystusem. Film bez komentarza, w tle słyszymy jedynie pieśni religijne.

Typy na dziś
1959 r., 10 min., Reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski

Reportaż z wyścigów konnych w Warszawie.

Pocztówki z Zakopanego
1960r ., 12 min., Reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski

Reportaż z Zakopanego.

Dwa oblicza Boga
1960r., 16 min., Reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski

Reportaż o sekcie religijnej na Śląsku.

Spotkanie z Jerzym Hoffmanem
poprowadzi dokumentalista i reżyser Andrzej Sapija.

WSTĘP WOLNY

Filmy Andrzeja Brzozowskiego

24 listopada 2006 godz. 18.00

w CYKLU KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU

Dyskusyjny Klub Filmowy Domu Spotkań z Historią
ul. Karowa 20 w Warszawie

To jest jajko
1965 r., 13 min., Reż. Andrzej Brzozowski

Sprawozdanie z lekcji dla dzieci niewidomych, poznających przez dotyk tytułowe jajko.

Archeologia
1967 r., 14 min., Reż. Andrzej Brzozowski

Film o najbardziej współczesnej i oskarżającej archeologii. Prosta, surowa relacja z prac wykopaliskowych ekipy archeologicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN na terenie krematorium III w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Pociąg
1970 r., 13 min., Reż. Andrzej Brzozowski

Tematem filmu jest podróż pociągiem i reakcje podróżnych.

Hotel. Calendarium
1982 r.,  27 min., Reż. Andrzej Brzozowski

Historia warszawskiego hotelu „Bristol" do 1981 r., kiedy został oddany do remontu.

Wieczór prowadzi dokumentalista i reżyser Andrzej Sapija.

WSTĘP WOLNY

***
Filmoteka Domu Spotkań z Historią - działa w Domu Spotkań z Historią w ramach działu Medioteka. Filmoteka organizuje cykle pokazów filmowych i spotkania związane ze statutową działalnością Domu Spotkań z Historią. Zajmuje się nagrywaniem i digitalizacją filmów archiwalnych dotyczących historii XX wieku, przygotowuje i opracowuje m.in. materialy do wystawy i prezentacji multimedialnej Oblicza totalitaryzmu oraz czytelni multimedialnej. Udostępnia ponad 600 skatalogowanych filmów i programów historycznych.

Wieczorne projekcje filmowe organizowane przez Filomotekę DSH w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego są podstawą do dyskusji z udziałem bohaterów wydarzeń, badaczy, twórców prezentowanych filmów i widzow. Nazwą nawiązują do tradycji DKF-ów, będących w okresie PRL-u przestrzenią swobodniejszego życia intelektualnego.

***
Dom Spotkań z Historią, utworzony 1 marca 2006 r., jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy. Stanowi międzypokoleniową i międzynarodową platformę bezpośredniego kontaktu ze świadectwami historii Polski i Europy środkowo-wschodniej w XX wieku. Celem Domu Spotkań z Historią jest upowszechnianie wiedzy o historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na skutki nazizmu i komunizmu oraz oddziaływanie tą drogą na współczesną świadomość zbiorową.

Istotą działania Domu Spotkań z Historią jest bezpłatne udostępnianie swoich zasobów poprzez Dział Edukacji, Mediotetekę (Archiwum Historii Mówionej, Filmotekę, Pracownię Ikonograficzną), Dział Wystaw i Upowszechniania, księgarnię i czytelnię. Dom Spotkań z Historią organizuje wystawy, spotkania, projekcje filmowe i multimedialne, seminaria, warsztaty i lekcje edukacyjne, prowadzi prace badawcze i działalność informacyjną związaną z historią najnowszą, tworzy, opracowuje i udostępnia komputerowe bazy danych, zbiory tekstowe, ikonograficzne, filmowe, fonograficzne i muzealne oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Wokół stałej wystawy multimedialnej Oblicza totalitaryzmu, wydawnictw i imprez organizowanych przez DSH prowadzona jest intensywna praca edukacyjna z młodzieżą, mająca zachęcić ją do pogłębiania wiedzy historycznej i zainspirować do prowadzenia własnej pracy badawczej.

Realizacja zadań Domu Spotkań z Historią  następuje w oparciu o materiały dokumentalne, którymi dysponuje Fundacja Ośrodka KARTA. DSH Współpracuje z organizacjami i środowiskami w kraju i za granicą, m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Studiów Politycznych PAN; Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodkiem Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytutem Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundacją Körbera w Hamburgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dsh.waw.pl/