Ze smutkiem zawiadamiamy,
że dziś rano, 3 lipca,
zmarł nasz przyjaciel od czasów szkolnych
Michał Wroczyński
za dwa dni skończyłby 57 lat

Krzysztof Łozinski
Piotr Rachtan