W dniu dzisiejszym, 1 czerwca 2006 r., fundatorzy Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty" (wydawcy „Kontratekstów") podjęli uchwałę zmieniającą kształt zarządu fundacji i redakcji „Kontratekstów".
Obecnie skład ten wygląda następująco:

Zarząd fundacji:

Piotr Rachtan - prezes
Krzysztof Łoziński i Michał Browarski - wiceprezesi.

Redakcja „Kontratekstów":

Krzysztof Łoziński - redaktor naczelny
Stefan Bratkowski, Michał Browarski i Witold Filipowicz - członkowie redakcji.

Zmiany nie mają praktycznie wpływu na funkcjonowanie zarówno fundacji jak i redakcji. Podyktowane są jedynie względami formalnymi.

Fundatorzy: Krzysztof Łoziński i Piotr Rachtan.