Koło Naukowe Inicjatyw Społecznych KISS ISNS, Lumpenstudenci oraz Kampania
„GMO" zapraszają na debatę:
„Quo vadis szkoło? O nacjonalizmie, edukacji i innych sprawach."
w której udział wezmą:

prof. Wiktor Osiatyński,
prof. Szymon Rudnicki,
prof. Jerzy Jedlicki,
dr hab. Magdalena Środa,
Filip Ilkowski,
Sławomir Broniarz (prezes ZNP),
Lumpenstudenci,
Kamil Skowroński (uczeń LO im. Cervantesa),
Oraz Filip Chlebowski (uczeń LO im. Sempołowskiej).
Odczytany zostanie list Marka Edelmana.

Chcemy porozmawiać o tym, jakie zagrożenia dla edukacji niesie ze sobą orientacja ideologiczna nowego ministra edukacji, jakie są programy, które ministerstwo planuje forsować, czy i jak zmieni się program nauczania oraz to co najważniejsze - jakie są tego konsekwencje dla społeczeństwa i jaka powinna być w związku z tym nasza reakcja?

Debata odbędzie się 30 maja (wtorek) o godz. 18:30
w Auli im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum, Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28