Zarząd Stowarzyszenia "Inicjatywa 33" zwołuje walne zebranie

w dniu 24 kwietnia o godzinie 17.00 (i 17.30 w drugim terminie). Zebranie odbędzie się  w Domu Literatury w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 87/89).
Celem zebrania są:
1. wybory nowego zarządu
2. opracowanie koncepcji dalszej działalności

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków. Osoby, które jeszcze będą chciały wstąpić do stowarzyszenia, będą mogły to zrobić przed zebraniem.

Sekretarz zarządu
Krzysztof Łoziński