W związku z ukazaniem się publikacji „Wielokulturowość a migracje" powstałej jako zapis konferencji „Współczesne procesy migracyjne a perspektywy wielokulturowości w Polsce" zorganizowanej 10 sierpnia 2005 r. przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „PROXENIA" i Ministerstwo Polityki Społecznej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspomnianą tematyką na prezentację i promocję publikacji, która odbędzie się 20 lutego 2006 r. o godz. 16.30 w Ośrodku Migranta na ul. Ostrobramskiej 98 w Warszawie. W spotkaniu wezmą udział współautorzy książki i zaproszeni goście, m.in. ks. Edward Osiecki, red. Tomasz Terlikowski, Tomasz Homa SJ, Robert Krzysztoń, Maciej Wieczorkowski, przedstawiciele organizacji cudzoziemskich i inni.
Jednocześnie informujemy, że publikacja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych już pod początku przyszłego tygodnia, tj. 20 lutego br. Można otrzymać ją bezpłatnie, jednakże byłoby dla nas znaczącym gestem przeznaczenie dowolnej kwoty w formie cegiełki na funkcjonowanie Ośrodka Migranta. W sprawie dystrybucji książki prosimy kontaktować się z Moniką Kozień, tel. 0603 958 322 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: proxenia@wp.pl Publikacja będzie do odebrania w Ośrodku Migranta na ul. Ostrobramskiej 98 w Warszawie, tel. do Ośrodka 022  610 02 52, mail: osrodek@migrant.pl

PROXENIA - Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców