Prezes Instytutu Pamięci Narodowej -
- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
dr hab. Janusz Kurtyka
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Z okazji publikacji drugiego tomu ‑Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
mają zaszczyt zaprosić na dyskusję pt.:
ZDRADA - PAMIĘTAĆ CZY WYBACZAĆ.
„KETMAN" I „MONIKA" - ŻYWOTY RÓWNOLEGŁE.

Dyskusję z udziałem Ewy Zając i Henryka Głębockiego autorów publikacji oraz prof. Ryszarda Terleckiego i prof. Jerzego Eislera poprowadzi red. Jerzy Kisielewski.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele:
Archiwum ‑Solidarności
Stowarzyszenia Pamięci Narodowej
Ośrodka KARTA
Stowarzyszenia Maj 77
Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska

Serdecznie zapraszamy:

3 lutego 2006 roku  godz. 17.00
Dom Literatury ul. Krakowskie Przedmie
ście 87/89
(sala I pi
ętro).