Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" po raz kolejny przyznało tytuł Antyfaszysty Roku. Tę coroczną honorową nagrodę tym razem przyznano Barbarze Radziewicz, działaczce społecznej z Elbląga, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych.

Barbara Radziewicz od wielu lat prowadzi aktywną działalność społeczną. Jest m. in. sygnatariuszką Ruchu Przeciwko Bezradności Społecznej działającego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, współzałożycielką Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. OZB pod kierownictwem Barbary Radziewicz prowadzi m.in. pionierski program na rzecz dzieci i młodzieży lokalnej społeczności polsko-romskiej, zapewniający im wszechstronne zajęcia edukacyjne, artystyczne i społeczne.

W październiku 2005 roku Barbara Radziewicz we współpracy ze Stowarzyszeniem "NIGDY WIĘCEJ" zainicjowała i przeprowadziła udaną akcję w ramach Europejskiego Tygodnia Działań "Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie", informując o niebezpieczeństwach związanych z nienawiścią i uprzedzeniami.

„Energia i zaangażowanie pani Barbary może być wzorem dla wszystkich, którzy pragną skutecznie działać na rzecz grup pokrzywdzonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym" mówi Marcin Kornak, prezes Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ".

W poprzednich latach laureatami tytułu Antyfaszysty Roku byli: Jerzy Owsiak, Simon Mol i (kolektywnie) Massala Sound System.

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" jest apolityczną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje pismo pt. "NIGDY WIĘCEJ".

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"

Więcej informacji:

tel. 0601 36 08 35

http://www.nigdywiecej.org/

http://www.ozb.elk.mazury.pl/