W związku z publikacją autorstwa Zdzisława Raczkowskiego, zamieszczoną na stronie "Afery Prawa" informujemy:
1. Zdzisław Raczkowski nie uczestniczył i nie uczestniczy w zakładaniu Stowarzyszenia Bezpieczna Polska PL oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Mediów Internetowych.
2. Zamieszczone przez niego zdjęcie zostało zrobione przez Marka Olżyńskiego w innych okolicznościach i w innym czasie niż Zdzisław Raczkowski podaje.
3. Zdjęcie to zostało opublikowane bez zgody autora ani osób na nim widocznych.
4. Sformułowania użyte w materiale na stronie "Afery Prawa" naruszają etykę dziennikarską, świadczą nierzetelności autora i nie są akceptowane przez założycieli obydwu stowarzyszeń.
5. Zwróciliśmy się z żądaniem do Zdzisława Raczkowskiego o usunięcie ze strony "Afery Prawa" tego materiału, który swą treścią i wymową narusza dobre imię członków obydwu Stowarzyszeń, przypisując im współautorstwo tekstu.
Witold Filipowicz:      przewodniczący  Grupy Inicjatywnej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Mediów Internetowych
Marek Komorowski: przewodniczący Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Bezpieczna Polska PL
Krzysztof Łoziński:
    członek  Grupy Inicjatywnej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Mediów Internetowych
Marek Olżyński - członek Grupy Inicjatywnej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Mediów Internetowych, a też czonek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Bezpieczna Polska PL


< body>