Szanowni Państwo,

dla każdego z nas, zwłaszcza w ostatnich miesiącach stało się rzeczą oczywistą, że nie można przyszłości Polski zostawić tylko w rękach polityków. Dlatego w tym szczególnym roku 2005 organizujemy KONGRES OBYWATELSKI, jako spotkanie różnych środowisk, którym leży na sercu dobro publiczne. Dyskutując nad teraźniejszością i przyszłością POLSKI chcemy stworzyć nowe, MIĘDZYŚRODOWISKOWE SIECI DIALOGU, które będą płaszczyzną formułowania głosu obywatelskiego zarówno w stosunku do sfery polityki, jak i mediów.


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Życie publiczne w Polsce potrzebuje nowych twarzy i głosów, które w sposób bardziej reprezentatywny będą przedstawiały całą różnorodność myślenia i odczuwania Polaków. Chodzi nam również o nawiązanie NOWYCH WIĘZI gdyż jako społeczeństwo zdezintegrowane, nieufne i niezdolne do szerszej współpracy nie mamy szans w konkurencji globalnej.

Warto więc przyjść, posłuchać wielu naprawdę bardzo ciekawych panelistów, zabrać głos w dyskusji (będzie nagrywana i referowana w Internecie) i/lub zapisać się do jednej z dziesięciu sieci dialogu, wziąć do domowej lektury 5 nowych książek (lista poniżej), które będą dostępne bezpłatnie.


Sesje tematyczne Kongresu:


"Wartości, tożsamość i rozwój"


"Jakich elit potrzebuje Polska?"


"Wizja rozwoju"


"Edukacja dla rozwoju"


"Migracja - szanse i zagrożenia"


"Jaka demokracja i państwo?"


"Zdrowe i przejrzyste finanse publiczne"


"Jakie regulacje dla gospodarki?"


"Nauka dla gospodarki i społeczeństwa"


"Polska w Europie i świecie"


Na Kongresie Obywatelskim głos zabiorą GOŚCIE HONOROWI (potwierdzeni):


Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz i Prezes Rady Ministrów RP Pan Kazimierz Marcinkiewicz.


Aby wziąć udział w Kongresie (jest on oczywiście bezpłatny) wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się na stronie internetowej www.kongresobywatelski.pl i przesłać go na adres sylwia.klofczynska@ibngr.pl lub zadzwonić do IBnGR: (0 58) 5244929, faks (0 58) 5244908.


Kongres Obywatelski odbędzie się 12 listopada 2005 w Warszawie w gmachu Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1 w godz. 10.15-17.30.


Zachęcam Państwa do przekazania zaproszenia innym osobom, tak by możliwość uczestniczenia w Kongresie objęła jak najwięcej zainteresowanych osób.


Zapraszam do odwiedzenia strony www.kongresobywatelski.pl


Z wyrazami szacunku


Jan Szomburg


Inicjator Kongresu Obywatelskiego


Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową


Lista bezpłatnie dostępnych na Kongresie książek:


"System wartości i norm społecznych podstawą rozwoju Polski", seria: Wartości i Rozwój nr 2, IBnGR 2005


"Jakie elity są potrzebne Polsce", seria : Wartości i Rozwój nr 3, IBnGR 2005


"Jak poprawić dialog Polaków", seria: Wartości i Rozwój nr 4, IBnGR 2005


"Migracje - szansa czy zagrożenie", seria: Wolność i Solidarność nr 1, IBnGR 2005


"Rzecz o przyszłości Europy", MSZ 2005