Dnia 25 października 2005 roku w Hotelu „Baron” w Nadarzynie koło Warszawy doszło do spotkania, jakie wyznaczyli sobie pomysłodawcy Marek Komorowski i Marek Olżyński oraz pozostali założyciele Stowarzyszenia „Bezpieczna Polska PL”. Grupa Robocza składająca się z 21 osób, zdecydowała się przyjąć uzgodnioną treść projektu Statutu Stowarzyszenia. Zostały omówione i przyjęte cele i ich realizacja poprzez: promowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą , współpracę z organizacjami mającym podobny charakter i cele, w kraju jak i za granicą.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Do głównych celów Stowarzyszenia „Bezpieczna Polska PL” należą: Ujawnianie zjawisk naruszania prawa i praw obywateli przez funkcjonariuszy publicznych. Udzielanie fachowej wszechstronnej pomocy obywatelom pokrzywdzonym na wskutek działań lub zaniechania przez funkcjonariuszy publicznych. Prowadzenia działań na rzecz jawności władz publicznych, a także przeciwdziałanie patologii społecznej i ochrona przed nią młodzieży.


Ta cenna inicjatywa zrodziła się z potrzeby wieloletniej sytuacji w naszym Kraju. Fala deprawacji prawa, skala patologicznych zjawisk w życiu publicznym. Samowola urzędnicza i bezprawie, które godzą w Prawa obywateli, nie mogą zostać tolerowane przez społeczeństwo, którego bezpośrednio to dotyczy. Stowarzyszenie jest przygotowane do działań statutowych. Posiada odpowiednią kadrę wraz z zapleczem i odpowiednie przygotowanie do pracy na rzecz obywateli jako czynnik społeczny.


Stowarzyszenie uruchomiło forum dyskusyjne, na które serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków, osoby chcące przyłączyć się do Stowarzyszenia oraz obywateli potrzebującym do Stowarzyszeniatóre serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków oraz obywateli potrzebującym pilne pilnej pomocy. Na stronach forum „Bezpieczna Polska PL” zostaną, już niebawem, zamieszczone wszystkie istotne informacje o statucie, celach i działaniach. Udostępnione zostaną telefony kontaktowe do osób działających na rzecz Stowarzyszenia.


 Adres forum: http://forum.bezpiecznapolska.pl/ 


Marek Komorowski


Marek Olżyński