O rety! Kantem filara doszedłem pod okapy!
(z Internetu)