Kochajcie zwierzęta dziewczęta, kochajcie do jasnej cholery...
(z Gałczyńskiego).
Fot. Jarosław Dubacki