W oryginalny sposób opakowano na czas remontu warszawski Hotel "Bristol".
Fot. Krzysztof Łoziński