Pani Irena Kleniewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.  

Pan Krzysztof Czabański
Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
 
W trakcie przeprowadzania zwolnień grupowych w Polskim Radiu jego kierownictwo poniża pracowników, narusza ich godność osobistą, wytwarza atmosferę zastraszenia i zaszczucia.Często nie są ukrywane polityczne kryteria przeprowadzanej "czystki".Zważywszy, że dotyka to radia publicznego, od którego trzeba wymagać szczególnej dbałości o obiektywizm, pluralizm i różnorodność opinii, gdyż na jego utrzymanie składać się muszą wszyscy obywatele, oceniamy, że takie postępowanie Zarządu Polskiego Radia jest poważnym zagrożeniem wolności słowa w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa    
Warszawa 13 kwietnia 2007 r.

Komentarze

sorella | 2007-04-13 22:03

Sztuki piękne są także słowem Polaków, może nawet tym bardziej trwalym. Jak to jest, że minister, który przez 5 - 6 lat łoży na edukację studenta, nie zatroszczy się o finansowaniie pracy muzyków w Filharmonii Narodowej? Acha, zapomniałabym, że sponsorował koncert pieśni wielkopostnych, w którym soliści nie mieli nic wspólnego z profesjonalizmem! FN musiała szukać sponsorów gdzie indziej - banki, firmy handlowe. Oby kultura Polski przeżyła.