Wczoraj, 18 października, wieczorem zmarł nagle w Warszawie Andrzej Włodzimierz Pawluczuk, członek kolegium redakcyjnego i jeden z założycieli "Kontratekstów", fundator i członek rady Fundacji Wolności Prasy "Kontrateksty".
Łączymy się w bólu z rodziną.

Stefan Bratkowski, Krzysztof Łoziński, Piotr Rachtan

< body>< body>< body>< body>

Komentarze

mifin | 2005-10-19 16:07

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny.Witold Filipowicz