Komunikat Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'
28.11.2010
Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' rozpoczyna akcję pomocy antyrasistom w Rosji. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w ważnych debatach na temat rasizmu, które odbyły się w tym tygodniu w Moskwie.

24 listopada przedstawiciele ´NIGDY WIĘCEJ´ uczestniczyli w konferencji na Uniwersytecie Moskiewskim z udziałem rosyjskich organizacji antyrasistowskich i mniejszościowych, a także przedstawicieli władz. Zaprezentowali działania Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej oraz Wschodnioeropejskiego Projektu Rozwoju FARE realizowanego przez Stowarzyszenie ´NIGDY WIĘCEJ´ przy wsparciu UEFA. W spotkaniu wzięli udział m. in. Reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Prokuratury Generalnej, Rady Miasta Moskwy, ONZ i OBWE.

W tym samym tygodniu członkowie ´NIGDY WIĘCEJ´ wzięli też udział w europejskiej konferencji zorganizowanej przez sieć UNITED for Intercultural Action oraz rosyjskie Centrum Współpracy Międzyetnicznej w Odincowie koło Moskwy. Poprowadzili warsztat ´Sport Przeciwko Rasizmowi´. Temat warsztatu odpowiada tematowi kampanii od lat prowadzonej przez Stowarzyszenie ´NIGDY WIĘCEJ´.

Stowarzyszenie ´NIGDY WIĘCEJ´ uczestniczyło także w dyskusji okrągłego stołu nt. pomocy ofiarom ksenofobicznej przemocy (´hate crime´), która odbyła się 26 listopada w moskiewskim Muzeum Andrieja Sacharowa. Przedstawiono doświadczenia Stowarzyszenia ´NIGDY WIĘCEJ´ w dziedzinie monitorowania rasizmu i udzielania pomocy jego ofiarom, w tym wieloletni program ´Brunatna Księga´.

´Będziemy pomagać rosyjskim antyrasistom´ - powiedział dr Rafał Pankowski, który reprezentował Stowarzyszenie ´NIGDY WIĘCEJ´ i Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. - ´Wiatr zmian jest znów wyczuwalny w tym kraju´. Wizycie przedstawicieli ´NIGDY WIĘCEJ´ towarzyszyła ekipa filmowa brytyjskiej telewizji ITN.

Stowarzyszenie ´NIGDY WIĘCEJ´ jest niezależną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje magazyn antyfaszystowski ´NIGDY WIĘCEJ´. Od 2009 roku ´NIGDY WIĘCEJ´ koordynuje Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"