Czerwiec 2008
"Nasza Niwa" wzywa czytelników, żeby protestowali przeciwko zamordystycznemu prawu prasowemu uchwalonemu właśnie przez białoruski parlament. Ustawa kończy, jak się zdaje, istnienie legalnych wydawnictw opozycyjnych a Biaołorusi i kładzie ciężką łapę KGB na Internet. Sposób jej uchwalenia (przeszła w pierwszym głosowaniu) wskazuje, jakiej profesji ludzie zasiadają w białoruskim parlamencie.
W Zasławiu odbył się proces na który nie wpuszczono większości (ok. 20) dziennikarzy. Nie pozwolono im także napisać skargi na decyzje sądu. Niby nic wielkiego - w końcu w Łukaszenkolandii nie takie rzeczy się zdarzają. Ciekawy jest jednak sam proces: oskarżenie przeciwko milicjantowi, który usiłował zatrzymać pijanego kierowcę ustawiając samochody z ludźmi na jego drodze w charakterze tarczy. Nawet ze szwagrem, po pijanemu, czegoś takiego bym nie wymyślił.

W Łunińcu nie wpuszcza się dziennikarzy z gazet niezależnych na obrady rady miasta. Spokojnie, niedługo dzięki intensywnej pracy parlamentu (patrz wyżej o prawie prasowym) nie będzie już prasy niezależnej, a tylko podziemna i spokojnie będzie można nie tylko nie wpuścić, ale nawet nie wypuścić.

„Witebski Kurier M" otrzymał ostrzeżenie od ministerstwa informacji (i propagandy). Okna w redakcji miały wypaczone ramy, sekretarz redakcji nie ogolił się, czy coś tam innego. A już sobie przypominam: podali inny nakład niż zazwyczaj

W końcu kwietnia KGB skonfiskowało niezależnym dziennikarzom co się dało: dyktafony, komputery, książki. Teraz prokurator - po sprawdzeniu - postanowił je oddać. Pewnie nieźle spałowane.

Dwóch chłopaków, zaraz po studiach, dostało wezwania do wojska. Będą służyć w mińskim oddziale podlegającym MSW Białorusi. Może chodzi o podniesienie średniej wykształcenia białoruskiego zomo? Chyba raczej o wyprostowanie ich pokrętnej postawy obywatelskiej, bo obaj poborowi należą do młodzieżówki Białoruskiej Partii Ludowej, która, jak wiadomo, Łukaszenki nie wielbi należycie. A prawdę mówiąc, w ogóle go nie wielbi i wysłałaby go do czorta.

Radosław Januszewski