Przedsiębiorczość według prezydenta

Piotr Rachtan | 2010-02-15

Pan prezydent jest pełen troski o obywateli. Na grypę wzywa swoje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Na szpitale – też ono ma być lekarstwem (o ile ankieta, rozesłana do wszystkich, coś przyniesie). Na kryzys globalny i starzenie się społeczeństwa polskiego recepty ma znaleźć Narodowa Rada Rozwoju (już raz się zebrała). A gdy w kopalni zdarzy się katastrofa, prezydent występuje z zapowiedzią inicjatywy ustawodawczej. [Czytaj dalej…]

Przyszłość rolnictwa w GiePeeRach

Piotr Rachtan | 2009-12-27

Polski rolnik odniósł sukces w procesie przemian (połowę jego dochodów stanowią dziś transfery z Unii Europejskiej). To jedna z dwóch przeciwstawnych opinii – według drugiej ten sam rolnik stał się owych przemian ofiarą. Nie będziemy tu rozstrzygać tego dylematu, bowiem nie ma on najmniejszego sensu – rolnik był i jest częścią całego, wielkiego mechanizmu i gospodarczego, i społecznego, który bez niego stanąłby w miejscu. [Czytaj dalej…]