Populizm parapublicystyczny, czyli vulgata Żakowskiego

Piotr Rachtan | 2010-08-12

Znany z głębokich analiz społecznych i poważnego podejścia do tematów politycznych dziennik Fakt opublikował artykuł (felieton? komentarz?) Jacka Żakowskiego, publicysty i dziennikarza tygodnika „Polityka”, w którym winą za niezwykle skomplikowaną sytuację społeczną i polityczną, ale także – gospodarczą Polski obarcza dwa obozy populistów, które ujawniły się po 2005 roku. [Czytaj dalej…]

PKO - BZ WBK: minister skarbu chętnie zapłaci cudzymi

Piotr Rachtan | 2010-08-11

Przez media przetoczyła się niedawno seria polemik, wywołanych planem ministra skarbu przejęcia przez PKO BP banku BZ WBK, który chcą sprzedać Irlandczycy. Pomysł ministra Aleksandra Grada faktycznej nacjonalizacji dobrze funkcjonującego banku ostro skrytykowali niektórzy ekonomiście. Najmocniej zabrzmiał głos prof. Leszka Balcerowicza. W dyskusji pominięto jeden aspekt możliwej transakcji: wydanie dodatkowo 4,5 mld zł przez bank kupujący. [Czytaj dalej…]

Wielkie sprzątanie, czyli zakazać zakazywania

Piotr Rachtan | 2010-03-27

Prowadząc interes, przedsiębiorca musi nieustannie studiować przepisy. W roku 2008 przedsiębiorcy realizowali swe obowiązki informacyjne w oparciu o ponad 400 wzorów formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych. W ramach badań, prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki, po przeanalizowaniu 492 aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy) zidentyfikowano blisko 6.000 obowiązków informacyjnych (stan na dzień 2 stycznia 2009 r.). [Czytaj dalej…]