Granice wolności mediów wobec polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Cezary Tomasz Szyjko | 2010-09-14

Streszczenie: Problem edukacji kulturalnej i medialnej Polaków staje się kluczowy w okresie uchwalania „małej nowelizacji" ustawy medialnej. Dyskusja, jaka się dziś przetacza przez łamy prasy, ujawnia ostro zarysowane stanowiska w zakresie krytyki i obrony kultury komercyjnej, zwolennicy jednego stoją na gruncie obrony interesu nadawcy, tak aby oferował on to, czego sobie życzy odbiorca, czyli występują w imieniu wolności robienia pieniędzy na mediach i przemysłach kultury, drudzy zaś zgodnie z zasadą pro publico bono chcą im narzucić jakieś granice. Ta druga orientacja skazana jest jednak na porażkę, wszelkie ograniczenia narzucane z zewnątrz okazują się nieskuteczne między innymi dlatego, że prawo jest niedoskonałe, nie wyznacza ostrych granic w kwestii wolności czy ochrony danych osobowych. W epoce społeczeństwa wiedzy i globalizacji tworzenie spójnego wewnętrznie i otwartego europejskiego obszaru edukacyjnego ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy i jej obywateli.The limits of media freedom against EU's educational policySummary: Nowadays, media education is one of the main resources for an individual's development and well-being, so education must be a top priority for Polish society in the light of the adoption of a new media legislation. Media education provides the critical knowledge and the analytical tools that empower media audiences to function as autonomous and rational citizens, enabling them to make informed use of the media. Media education, which is an important part of civic education, helps to make people well-informed and responsible citizens, aware of their rights and duties. This publication goes beyond mere definitions of media education to analyze the regulatory and legal environment required for Europe-scale media education programmes. Education and communication sciences are by nature complementary -one focusing on the medium and the other on the process- so there must be greater clarity and conceptual consistency in a number of key shared areas defined in the publication. [Czytaj dalej…]

Interesy i sprzeczności globalizacji w perspektywie paradygmatu cywilizacyjnego

Cezary Tomasz Szyjko | 2010-08-25

WprowadzenieGlobalizacja - to dziś powszechnie znajdujące się w obiegu pojęcie, któremu nadaje się bardzo różne znaczenie i interpretacje.[1] Lord Ralf Dahrendorf pisał: „Sądzą, że globalizacja oznacza nowe możliwości, nie wiąże się jednak z pełną harmonizacją gospodarek, a więc także polityki, spraw społecznych, kultur"[2]. Globalizacja to rozszerzenie działań człowieka we wszystkich rodzajach działalności ponad granicami narodowymi. Obejmuje niemal cały świat, chociaż bardzo nierównomiernie. Lewica socjalistyczna w Europie głosi hasło: „nie banki, lecz szkoły"[3]. Uważa, że sprawą główną jest walka z bezrobociem, z marginalizacją całych grup społecznych. Chodzi o rozwój polityki społecznej i edukacji.[4] [Czytaj dalej…]

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej

Cezary Tomasz Szyjko | 2010-08-25

WprowadzenieWedług przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, „odpowiedź na wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, jest najważniejszym sprawdzianem politycznym naszego pokolenia. Naszą misją, a wręcz naszym obowiązkiem, jest dostarczenie odpowiednich ram politycznych w celu przemiany gospodarki europejskiej w gospodarkę przyjazną środowisku oraz dalsze prowadzenie działań na forum międzynarodowym w celu ochrony naszej planety. Nasz pakiet regulacji prawnych jest nie tylko odpowiedzią na to wyzwanie, lecz zawiera również odpowiednie rozwiązanie dla wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz stanowi szansę rozwoju regionów i stworzenia milionów nowych miejsc pracy w Europie. Jest to szansa, z której musimy skorzystać." [Czytaj dalej…]

Nowy paradygmat polityki audio-wizualnej Unii Europejskiej

Cezary Tomasz Szyjko | 2010-08-04

Nowy paradygmat polityki audio-wizualnej Unii Europejskiej w świetle kształtowania społeczeństwa medialnego kontaktuWprowadzenieParadygmat w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna stanowi zbiór podstawowych pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki [Kuhn 2001: 14]. Pojęcie paradygmatu obejmuje (...) pewne akceptowane wzory faktycznej praktyki naukowej - wzory obejmujące równocześnie prawa, teorie, zastosowania i wyposażenie techniczne - tworzą model, z którego wyłania się jakaś szczególna, zwarta tradycja badań naukowych" [Kuhn 1985: 407]. Termin ten odnosi się zarówno do powszechnie uznawanych osiągnięć naukowych, zespołu charakterystycznych przekonań i uprzedzeń oraz zespołu instrumentalnych, teoretycznych i metafizycznych przekonań podzielanych przez grupę uczonych [Kuhn 2001: 14]. [Czytaj dalej…]

Prawne aspekty przechowywania i ochrony informacji w środowisku mediów cyfrowych

Cezary Tomasz Szyjko | 2010-08-04

Streszczenie:Publikacja zawiera uwagi na temat europejskiej struktury służącej ochronie prywatności i przetwarzania danych osobowych, a w szczególności koncentruje się na zasadach mających zastosowanie wobec nowych form mediów cyfrowych. Ochrona danych osobowych to szczególny obszar w większym systemie zabezpieczeń podstawowych praw i wolności obywateli europejskich. W tym kontekście autor omawia zadania i uprawnienia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz obecny stan rzeczy w tej dziedzinie. Na zakończenie analizuje kilka poglądów na temat głównych wyzwań w sferze bezpieczeństwa obywatelskiego, jakie czekają Europę w przyszłości.Legal aspects of personal data storage and protection in the digital mediaabstract:We live in a society of risk. Economic well-being and social development are leading modern societies to be less prepared to accept risks and uncertainty. New threats such as terrorism, cyber-crime or environmental catastrophes have been added to more traditional threats such as disease or crime. Information technology provides means, methods and techniques that facilitate the task of subjects, whether public or private, who provide security services. However, it is a highly invasive technology that jeopardises the right to private life and the protection of citizens´ data, and it requires that assessments be made and that decisions be taken to establish a balance in the conflict between privacy and security. The author analyses the supervision over ensuring the compliance of data processing with the provisions on the protection of personal data by the European Inspector General for Personal Data Protection. [Czytaj dalej…]

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W nauczaniu matematyki też

Waldemar Korczyński | 2010-05-06

Tyle w nauce nauki, ile w niej matematyki.Podobno Kant, ImmanuelJak to z tą matematyka jest? Matematyka nazywana bywa „królową" nauk. Nie wiem, niestety, skąd wzięła się nazwa, ale wiem, że bywali znakomici niekiedy władcy róznych narodów, którzy etnicznie do narodów tych nie należeli. Znana u nas - niestety z nienajlepszej strony - caryca Katarzyna II jest tego dobrym przykładem. Rosja pod rządami tej, nawet nie Słowianki, lecz Niemki rozkwitła i stała się potęgą, z którą liczyć się musiała Europa. Innym, też dobrym, przykładem jest nasza Bona Sforza. I jeśli matematyka ma rzeczywiście być królową, to na podobnej jak obie panie zasadzie. [Czytaj dalej…]

A może by tak ustalić o czym właściwie gadamy?

Waldemar Korczyński | 2010-04-25

Alles was man sagen kann , kann man klar sagen.Niejaki Wittgenstein, LudwigOd czasu wynalezienia podatków ludzie interesowali się sposobem wydawania uzyskanych w ten sposób środków. Zawsze i wszędzie. Z wyjątkiem nauki w krajach ludowej demokracji. Aby sensownie artykułować pytania o los uzyskanej z podatków forsy, trzeba mieć jakąś „aksjologię", która podpowie czy pieniądze idą w złym czy w dobrym kierunku. [Czytaj dalej…]