Opowieści „od Rzeczy” Leszka Balcerowicza

Stefan Małecki-Tepicht | 2014-01-27

 25 lat temu po Okrągłym Stole, 4 czerwca 1989 roku upadł w Polsce komunizm. Tak nam to ogłosiła Joanna Szczepkowska i uwierzyliśmy jej na słowo. Obaliliśmy komunizm, i za sprawą pierwszego niekomunistycznego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i jego rządu – wprowadziliśmy ustrój demokratyczny i gospodarkę rynkową. Jeszcze pamiętam jak 28 grudnia 1989 roku ówczesny wicepremier Leszek Balcerowicz przedłożył posłom kontraktowego Sejmu PRL do pilnego przegłosowania ustawy zmieniające ustrój gospodarczy w Polsce. Zamieniliśmy realny socjalizm na kapitalizm. Tak się nam wydawało, a w szczególności Karolowi Modzelewskiemu, który skwitował owe zmiany ustroju – „nie siedziałem za kapitalizm”. [Czytaj dalej…]

Pytania w sprawie katastrofy smoleńskiej

Antoni Miklaszewski | 2013-11-27

Ponad 8 miesięcy minęło od publikacji na łamach „Kontratekstów" i „Studio opinii" mojego teksty „Smoleńsk - czego nie chcieli w „wSieci", a pół roku od ukazania się w Gazecie Wyborczej mojego artykułu „Praprzyczyny katastrofy smoleńskiej", gdzie wskazywałem na dwie zasadnicze przyczyny tej katastrofy, a mianowicie na niewłaściwą organizację wizyty (program wizyty Prezydenta był przygotowywany w zupełnym oderwaniu od analizy warunków atmosferycznych w Smoleńsku, właściwych dla tej pory roku, oraz wyposażenia tego lotniska) oraz sprowadzenie przez załogę samolotu poniżej tzw. wysokości decyzji (100 - 120 m). Niestety dyskusja nad przyczynami tej katastrofy, która w pewnym momencie przycichła, a parę tygodni temu znowu wybuchła w coraz bardziej abstrakcyjno-komicznym wymiarze, całkowicie pomija sprawy, o których napisałem w kwietniu tego roku. Kolejny komunikat Prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników cywilnych kancelarii Prezydenta i Premiera nie zaskakuje. Już w uzasadnieniu umorzenia z 2012 r. Prokuratura wskazywała na brak przepisów w sprawie organizacji wizyt. Nie można więc nikogo ukarać za przekroczenia przepisów, których nie ma. Ponieważ najważniejszą kwestią jest właściwe wyciągnięcie wniosków, by tragedia taka więcej nie miała miejsca spróbowałem przedstawić moją opinię, ujętą w formie pytań, a odpowiedź na większość z nich będzie, moim zdaniem, pomocna dla opracowania takich procedur i praktyk, które w maksymalnym stopniu zapobiegną powtórzeniu się podobnej tragedii. [Czytaj dalej…]

Redaktor i Premier

Piotr Rachtan | 2013-10-28

Tadeusz Mazowiecki w Trybunale Konstytucyjnym. Foto: J. Bogacz Dziś w nocy zmarł Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier niekomunistycznego rządu po przełomie w 1989 roku, wcześniej redaktor naczelny miesięcznika „Więź" i pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność", doradca stoczniowców, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, publicysta, polityk. Był jednym z twórców konstytucji, przyjętej w referendum w 1997 roku. Uważa się, że tekst preambuły wyszedł spod jego pióra. [Czytaj dalej…]