Prawo i Spychotechnika – MSWiA Ludwika Dorna przed sądem

Krzysztof Łoziński | 2005-11-29

Jutro, w środę 30 listopada 2005, rozpocznie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie sprawa z mojego powództwa przeciw Skarbowi Państwa jako spadkobiercy prawnemu władz PRL. Sprawa dotyczy odszkodowanie za sfabrykowanie mi sprawy karnej prze SB w 1982 roku (stan wojenny) oraz uniemożliwianie zatrudnienia przez ponad 4 lata, w konsekwencji utratę przeze mnie zarobków i prawa do emerytury (obecnie nie należy mi się wcale). MSWiA Ludwika Dorna wniosło o ODDALENIE POZWU. [Czytaj dalej…]

Powracająca fala zakłamywania historii

Józef Wieczorek | 2005-11-25

Zdumiewający jest tekst 'POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ' napisany przez prof. Jerzego Wyrozumskiego i zamieszczony za wiedzą i zgodą Rektora Franciszka Ziejki w 69 numerze Alma Mater  (2005 r.)[i]. Tekst dotyczy wyników prac komisji senackiej, 'mającej rozpoznać skalę represji i wyrządzonych krzywd pracownikom i studentom UJ  w PRL–u' i stanowi reakację na fakt, że 'ęłęóęłęópsychoza lustracyjna zatacza coraz szersze kręgi'. Niestety tekst ten stanowi raczej dowód, że coraz szersze kręgi zatacza proces zakłamywania historii bardzo niewygodnej dla oficjalnych kręgów akademickich. [Czytaj dalej…]

Niebezpieczne usprawnienie

Witold Filipowicz | 2005-11-24

Przewlekłość postępowań sądowych jest znana. Tyczy to w zasadzie wszystkich rodzajów spraw, w tym i postępowań przed NSA. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi. Podstawową zmianą jest wprowadzenie w życie konstytucyjnej zasady o dwuinstancyjności postępowania sądowego. Pośród wielu nowych rozwiązań warto zwrócić uwagę na zmianę sposobu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. [Czytaj dalej…]