Kongres Obywatelski „Wolność i Solidarność” - zaproszenie

Jan Szomburg | 2005-11-07

Szanowni Państwo, dla każdego z nas, zwłaszcza w ostatnich miesiącach stało się rzeczą oczywistą, że nie można przyszłości Polski zostawić tylko w rękach polityków. Dlatego w tym szczególnym roku 2005 organizujemy KONGRES OBYWATELSKI, jako spotkanie różnych środowisk, którym leży na sercu dobro publiczne. Dyskutując nad teraźniejszością i przyszłością POLSKI chcemy stworzyć nowe, MIĘDZYŚRODOWISKOWE SIECI DIALOGU, które będą płaszczyzną formułowania głosu obywatelskiego zarówno w stosunku do sfery polityki, jak i mediów. [Czytaj dalej…]

Stowarzyszenie „Bezpieczna Polska PL”

M. Komorowski, M. Olżyński | 2005-10-28

Dnia 25 października 2005 roku w Hotelu „Baron” w Nadarzynie koło Warszawy doszło do spotkania, jakie wyznaczyli sobie pomysłodawcy Marek Komorowski i Marek Olżyński oraz pozostali założyciele Stowarzyszenia „Bezpieczna Polska PL”. Grupa Robocza składająca się z 21 osób, zdecydowała się przyjąć uzgodnioną treść projektu Statutu Stowarzyszenia. Zostały omówione i przyjęte cele i ich realizacja poprzez: promowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą , współpracę z organizacjami mającym podobny charakter i cele, w kraju jak i za granicą. [Czytaj dalej…]