W obronie drobnych posiadaczy

Klaudiusz Wesołek | 2008-04-05

Zaczęło się bardziej od koleżeńskiej pomocy niż od typowej działalności społecznej czy politycznej.Nasz kolega Leszek poprosił nas o pomoc w swojej walce z władzami miasta Sopotu, które odmówily jego mamie realizacji jej ustawowego prawa do zamiany prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości. Uwłaszczenie użytkowników wieczystych, którzy za komuny nabyli swoje prawo na Ziemiach Odzyskanych, gwarantowała ustawa z roku 2002. Niestety jej wykonanie zostało zbojkotowane przez władze większości gmin, działające wspólnie i w porozumieniu z administracją rządową, prokuraturą i elitami politycznymi. [Czytaj dalej…]

Do Dyrekcji Teatru Narodowego w Warszawie

Ewa Karbowska | 2007-11-28

Warszawa 27.11.07Ewa Karbowska, (adres znany redakcji) Do Dyrekcji Teatru Narodowego w Warszawie,Wielce Szanowna Dyrekcjo,Wobec niemożności dostania się do Państwa gabinetów i podjęcia bodaj próby rozwiązania problemu, z którym zetknęłam się właśnie w warszawskim Teatrze Narodowym, a przede wszystkim mając nadzieję, iż są Państwo ludźmi życzliwymi dla osób niepełnosprawnych, postanowiłam opisać w tym liście moje doświadczenia z, jak się okazało karkołomnych, zamiarów obejrzenia spektaklu „Żar". Nie tracąc wiary w to, że moje ,opisane poniżej, doświadczenia w tej materii skłonią Państwa nie tylko do głębokiej refleksji, ale przede wszystkim konstruktywnych działań - w tym być może także przedmiotowego spotkania ze mną - pragnę donieść co następuje: [Czytaj dalej…]