Skazana dziś za brak dowodu na podstawie informacji SB - cz. II

Redakcja | 2005-09-24

Publikujemy „Wyjaśnienia do Apelacji”, którą Jolanta Strzelecka, prawniczka i dziennikarka, złożyła w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi, w związku ze skazaniem jej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim za „uchylanie się od posiadania dowodu osobistego”. Rozprawa apelacyjna odbędzie się 26 października przed Sądem Okręgowym w Warszawie ul Chopina 1 o godz. 10.40 w sali 311. (redakcja) [Czytaj dalej…]

Katastrofa ekologiczna na zamówienie

Marcin Nurowski | 2005-09-17

Zagrożenia ekologiczne na coraz ludniejszej planecie Ziemia są coraz bardziej widoczne. Zmienia się w sposób dostrzegalny klimat. W przyśpieszonym tempie topnieją lodowce, atmosfera wokół naszej planety staje się coraz bardziej „brudna”. Gwałtownie rosną zanieczyszczenia mórz i oceanów. Nie dziwi przeto fakt, że ruchy ekologiczne odgrywają rosnącą rolę. Partie o ekologicznym rodowodzie współrządzą w wielu krajach np. Zieloni w Niemczech. Jednocześnie możni tego świata demonstrują lekceważący stosunek do zagrożeń płynących z industrializacji i wielu innych skutków żywiołowego rozwoju cywilizacji technicznej. Jedyne supermocarstwo nie podpisało protokółu z Kioto i pozostaje w tej sprawie ostentacyjnie niezłomne. Wymogi ochrony środowiska wygrywają tam gdzie nie naruszają interesów globalnych ponadnarodowych firm i dużych państw. [Czytaj dalej…]

Pierwsza konferencja prasy internetowej

Redakcja | 2005-09-16

22 września, ogodz. 11, w siedzibie SDP na ul. Foksal 3/5 w Warszawie rozpocznie się jednodniowa konferencja „Prasa w Internecie” organizowana przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wśród uczestników będzie silna delegacja naszej redakcji w składzie: Krzysztof Łoziński, Andrzej W. Pawluczuk, Witold Filipowicz, Lidia Piestrzyńska, Robert Krzystoń, Zbigniew Lisiecki, Marek Olżyński, Marcin Nurowski, Krzysztof Markuszewski, Ton Van Anh, Aleksander Żołnierski i Thanh Thanh Hai [Czytaj dalej…]

Projekt ”Aktywność – Integracja – Tożsamość”

Michał Koralewski | 2005-09-16

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, organizator takich projektów jak Akademia Młodych Dyplomatów, Młody Korpus Dyplomatyczny, jedyny przedstawiciel polskich organizacji pozarządowych, który  obsługiwał oficjalne delegacje podczas III Szczytu Rady Europy w Warszawie, rozpoczęło realizację nowatorskiej inicjatywy skierowanej do cudzoziemców i bezpaństwowców przebywających lub mieszkających w Polsce, a także organizacji skupiających członków mniejszości narodowych. [Czytaj dalej…]

Nie ma sprawy, smród pozostał

Krzysztof Łoziński | 2005-09-15

Nagła rezygnacja Włodzimierza Cimoszewicza z kandydowania na urząd prezydenta poprzedzona była niezbyt elegancką nagonką na kandydata. Składano fałszywe zeznania, fałszowano dokumenty. To prawda, ale prezydent to człowiek, który powinien być szalenie odporny na stresy. Jeśli kandydat na prezydenta nie wytrzymał stresu wynikającego z jednego pomówienia osoby nie do końca zrównoważonej i ataku swoich przeciwników politycznych, to znaczy, że na prezydenta się nie nadaje. [Czytaj dalej…]