Czy są „Szanse innej polityki"?

Ewa Karbowska | Polska | | 2013-02-23

(o debacie w Fundacji Stefana Batorego)20 lutego 2013roku, tj. dokładnie dzień po chuligańskim wtargnięciu rozwydrzonej grupy młodych faszystów - nazywających siebie eufemistycznie narodowcami - na wykład Profesor Magdaleny Środy na Uniwersytecie Warszawskim, w siedzibie Fundacji Stefana Batorego odbyła się, z udziałem publiczności i kamer 1 programu TVP, zorganizowana i poprowadzona przez Prezesa Fundacji Aleksandra Smolara, debata p. t. „Szanse innej polityki". Za punkt wyjścia do dyskusji obrano świeżo wydaną książkę Tadeusza Mazowieckiego „Rok 1989 i lata następne". [Czytaj dalej…]

Słowo na niedzielę: Stary człowiek chce już umrzeć

Wojciech Lemański | Varia | | 2013-02-13

„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął je w objęcia, błogosławi Boga i mówił: Teraz o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Była tam również prorokini Anna. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy” / por. Łk 2,25-29 i 36-38 / [Czytaj dalej…]