Przezroczysty świat

Krzysztof Łoziński | Społeczeństwo | | 2009-12-28

Na marginesie spraw Piesiewicza i KorczyńskiegoSprawę senatora Piesiewicza, szantażowanego rozpowszechnieniem prawdopodobnie sfabrykowanych zdjęć z życia prywatnego, zna cała Polska. Sprawę naszego dziennikarza Waldemara Korczyńskiego, inwigilowanego elektronicznie, nie do końca wiadomo przez kogo, opisaliśmy w poprzednim numerze. Obie sprawy budzą przykrą refleksję: w skutek rozwoju technologii zbliżamy się do świata, w którym zniknie prywatność. Jak będziemy w nim żyć? [Czytaj dalej…]

Przyszłość rolnictwa w GiePeeRach

Piotr Rachtan | Gospodarka | | 2009-12-27

Polski rolnik odniósł sukces w procesie przemian (połowę jego dochodów stanowią dziś transfery z Unii Europejskiej). To jedna z dwóch przeciwstawnych opinii – według drugiej ten sam rolnik stał się owych przemian ofiarą. Nie będziemy tu rozstrzygać tego dylematu, bowiem nie ma on najmniejszego sensu – rolnik był i jest częścią całego, wielkiego mechanizmu i gospodarczego, i społecznego, który bez niego stanąłby w miejscu. [Czytaj dalej…]

Stabilność elit

Waldemar Korczyński | Społeczeństwo | | 2009-12-13

Elity stare i nowe O elitach i ich funkcjonowaniu w społeczeństwach napisano już pewnie sporą bibliotekę. Nie jestem socjologiem i nie potrafię wielu spraw nazwać, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien niepokojący trend unifikacyjny elit. Chodzi o to, że dziś każda praktycznie elita chce coraz bardziej partycypować w sprawowaniu władzy. Tej jaknajbardziej wymiernej i najlepiej przekładalnej na forsę. [Czytaj dalej…]