Czas guru (ros.)

Roman Jakowlewski | Białoruś /Беларусь | | 2008-10-24

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. МозговедыЕсть такая профессия - знать ответы буквально на все вопросы. А если когда и возникают трудности с ответом, то они лихо преодолеваются с первого раза и безошибочно. Как таким гуру, вернее мозговедам всегда кажется. Порою, невольно думаешь: вот бы кто-то потрудился, взявшись исследовать то, что говорили, прогнозировали иные маститые мозговеды и что потом, на самом деле вышло. Ей богу, грант на такое дело себя бы оправдал, принеся пользу многим политическим и иным деятелям. А пока, по-прежнему в ходу глубокомысленные прогнозы и анализы, в которых если и присутствуют знания политтехнологий, то почти не просматривается владение элементарной информацией. По мнению грандов политической аналитики, без этих двух необходимых и взаимосвязанных элементов не может быть профессиональных прогнозов и осмысления происходящего. Все остальное от лукавого. [Czytaj dalej…]

Czas guru

Roman Jakowlewski | Świat | | 2008-10-24

Jest taki zawód - znać odpowiedzi na dosłownie wszystkie pytania. A jeżeli czasem są trudności z odpowiedzią, to gracko i bezbłędnie pokonuje się je od pierwszego zamachu. Tak, przynajmniej, wydaje się różnym guru. Czasem, mimowolnie, nachodzi człowieka myśl: może ktoś by się potrudził, sprawdziłby, co mówili, prognozowali szacowni mędrcy i co potem, w istocie się zdarzyło. Doprawdy, grant na coś takiego sam by się usprawiedliwiał, przynosząc korzyść wielu politykom i działaczom z innych dziedzin. Ale jak dotąd jest jak było - funkcjonują głęboko przemyślane prognozy i analizy, w których jeśli nawet występuje znajomość politologii, to prawie nie można się dopatrzyć umiejętności posługiwania się elementarną informacją. Zdaniem magnatów analizy politycznej, bez tych dwóch niezbędnych, wzajemnie ze sobą powiązanych elementów nie może być profesjonalnych prognoz i oceny rzeczywistości. Wszystko inne to obłuda. [Czytaj dalej…]