Andriej Sannikow o Bronisławie Geremku (ros.)

Roman Jakowlewski | Białoruś /Беларусь | | 2008-07-18

Андрей Cанников : «Идеи профессора Геремека позволили Польше стать локомотивом перемен во всей Восточной Европе»Известие о трагической гибели Бронислава Геремека заставило снова вспомнить о польской «Солидарности», одним из создателей которой он был.  Профессор Геремек  руководил группой советников Леха Валенсы. Бронислав Геремек был и остается одним из самых известных поляков, сделавшим много для того, чтобы Польша воссоединилась с Европой, снискавшим заслуженный авторитет в мире. Его знали и в Беларуси, где  у него было немало знакомых. Среди них заместитель министра иностранных дел (1995-1996г), международный координатор «Хартии´97» Андрей Санников, любезно согласившийся ответить на вопросы  польского журнала независимых публицистов «Коntrateksty». [Czytaj dalej…]

Andriej Sannikow o Bronisławie Geremku

Roman Jakowlewski | Świat | | 2008-07-18

Andriej Sannikow: Idee profesora Geremka pozwoliły Polsce stać się lokomotywą przemian w całej Wschodniej Europie Wiadomość o tragicznej śmierci profesora Bronisława Geremka każe na nowo przypomnieć sobie o polskiej „Solidarności", której był jednym z założycieli. Profesor Geremek kierował grupą doradców Lecha Wałęsy. Profesor Geremek był i zostanie jednym z najsłynniejszych Polaków, który zrobił wiele, żeby Polska połączyła się z Europą. Zyskał wielki autorytet w świecie. Znano go także na Białorusi, gdzie miał niemało znajomych. Wśród nich Andrieja Sannikowa, wiceministra spraw zagranicznych (1995 - 1996 r.), międzynarodowego koordynatora „Karty 97". Andriej Sannikow zechciał odpowiedzieć na pytania polskiego magazynu niezależnych publicystów „Kontrateksty".  [Czytaj dalej…]

To nie nasza wina - to Hitlera i Stalina

Stefan Małecki-Tepicht | Polska | | 2008-07-17

Na jednej z rocznic likwidacji getta otwockiego obecna było pani, której - jako dziecku - udało się przeżyć wymordowanie żydowskich mieszkańców tego miasteczka. Pani ta poszła obejrzeć swój dom w Otwocku. Obecna właścicielka niechętnie wpuściła ją na posesję z komentarzem „ten dom wymaga remontu, tu ciągnie wilgoć od dołu". Cóż powiedzieć. Gdy, prawowitej żydowskiej właścicielce udało się przeżyć zagładę, to niech remontuje dom, żeby „wilgoć nie ciągnęła" polskiej mieszkance tego domu. [Czytaj dalej…]