Wieści z Białorusi - listopad 2007 r.

Białoruś /Беларусь | | 2007-11-22

Na listopadowy festiwal filmowy „Listapad” nie dano akredytacji dziennikarzom prasy niezależnej. Pani, która reprezentuje organizatorów powiedziała, że festiwal jest państwowy i tylko prasa państwowa ma wejściówki. Prawda jakie proste? Można by to stosować szerzej. Np.: więzienia są państwowe, więc co u diabła robią tam niezależni politycy? [Czytaj dalej…]

Problemy „Belneftechima” i blok siłowy (ros.)

Roman Jakowlewski, Walerija Kostjugowa | Białoruś /Беларусь | | 2007-11-22

Валерия Костюгова: 13 ноября Александр Лукашенко критиковал правительство по итогам хозяйствования за 9 месяцев. В числе прочего он сказал: «Мне кажется, что правительство в целом – финансовый и силовой блоки – начинают обрастать тиной. Мне не хотелось бы прибегать к принципу ротации кадров, но вы должны понять, что ваша задача – не просто чертить графики и писать доклады, а прилагать усилия к тому, чтобы общество увидело реальные подвижки в вашей деятельности». [Czytaj dalej…]

Problemy „Belneftechima” i blok siłowy

Roman Jakowlewski, Walerija Kostjugowa | Białoruś /Беларусь | | 2007-11-22

Waleria Kostiugowa: trzynastego listopada Aleksandr Łukaszenka krytykował rząd za wyniki gospodarcze z dziewięciu miesięcy. Powiedział między innymi: „Wydaje mi się, że cały rząd – blok finansowy i siłowy – zaczyna obrastać szlamem. Nie chciałbym uciekać się do zasady rotacji kadr, ale powinniście zrozumieć, że waszym zadaniem jest nie tylko kreślić grafiki i pisać raporty, ale przykładać starań, żeby społeczeństwo zobaczyło rzeczywiste osiągnięcia w waszej działalności”. [Czytaj dalej…]