Czekając na wojnę (ros.)

Witalij Taras | Białoruś /Беларусь | | 2007-06-22

В ОЖИДАНИИ ВОЙНЫЛукашенко оказался заложником собственной риторики и сделал заложниками граждан БеларусиИсключения РБ из Объединенной системы торговых преференций ЕС в Минске ждали примерно также, как  в Москве - начала войны 56 лет назад. Тогда, благодаря разведданным, дата нападения на СССР была известна задолго до 22 июня. Но никто на самом высшем уровне до последнего момента не хотел признать, что страна к этому не готова. [Czytaj dalej…]

Czekając na wojnę

Witalij Taras | Świat | | 2007-06-22

Łukaszenka stał się zakładnikiem własnej retoryki i zrobił zakładników z obywateli BiałorusiWykluczenia Republiki Białoruś ze wspólnego systemu preferencji handlowych Unii Europejskiej w Mińsku oczekiwano tak, jak w Moskwie początku wojny - 56 lat temu. Wtedy, dzięki danym wywiadowczym, data napaści na ZSSR była znana na długo przed 22 czerwca. Ale na najwyższym szczeblu władzy nikt do ostatniej chwili nie chciał przyznać, że kraj nie jest do tego przygotowany. [Czytaj dalej…]