„Becik” zamiast mózgu

J. Krakowian, K. Łoziński | Felieton | | 2005-11-25

Oni też dostaną „becikowe” Ostatnio w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. LPR znalazła na to sposób. Ich zdaniem wystarczy wypłacić tysiąc złotych jednorazowego zasiłku, tzw. „becikowe” i sprawa załatwiona. W sejmie i nie tylko, trwa ożywiona debata na ten temat. Co bardziej ludzcy posłowie mówią, że może nawet trzeba wypłacać dwa tysiące złotych. A czemu nie trzy lub cztery? [Czytaj dalej…]

Edmunda Mokrzyckiego – „Bilans niesentymentalny”

Stefan Małecki-Tepicht | Społeczeństwo | | 2005-11-25

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przedstawił nam, czytelnikom, pracę o szczególnych walorach poznawczych, zbiór tekstów zmarłego profesora socjologii Edmunda Mokrzyckiego pod tytułem „Bilans niesentymentalny”1. Jest to niezwykle pasjonująca lektura. Szczególnie dla mnie, który jakkolwiek w innym wymiarze, na płaszczyźnie wiedzy ekonomicznej, usiłowałem objaśniać zachodzące procesy gospodarcze i po części społeczne – okresu ostatnich 12 lat w Polsce – i dochodziłem do podobnych konkluzji, które E. Mokrzycki pozostawił nam w swoich tekstach. [Czytaj dalej…]

Nowe technologie, czy nowy paradygmat

Aleksander Żołnierski | Gospodarka | | 2005-11-24

Zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w biznesie nie oznacza stworzenia nowego paradygmatu. Wraz z pęknięciem spekulacyjnego bąbla dot.com’ów rozdmuchane na fali postmodernistycznego bełkotu, jaki wdarł się również do ekonomii, pojęcie „nowej gospodarki” (w Polsce często tożsame z pojęciowym koszmarkiem „nowa ekonomia”) uległo poważnym przemianom. Przestano mówić o tworzeniu się wraz z rozwojem przedsiębiorstw internetowych nowych zasad ekonomicznych, czy powstaniu „nowego paradygmatu”. [Czytaj dalej…]

Niebezpieczne usprawnienie

Witold Filipowicz | Polska | | 2005-11-24

Przewlekłość postępowań sądowych jest znana. Tyczy to w zasadzie wszystkich rodzajów spraw, w tym i postępowań przed NSA. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi. Podstawową zmianą jest wprowadzenie w życie konstytucyjnej zasady o dwuinstancyjności postępowania sądowego. Pośród wielu nowych rozwiązań warto zwrócić uwagę na zmianę sposobu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. [Czytaj dalej…]

Sceny z dawnej polskiej wsi

Krzysztof Łoziński | Opisy do galerii zdjęć | | 2005-11-24

 Zdjęcia, które prezentujemy to zaledwie część przygotowywanej wystawy Andrzeja Łojki, która będzie zawierać 50 - 60 fotogramów. Ten rodzaj fotografii nazywam malowaniem obiektywem. Aranżacja postaci, światło, tonacja przywodzą na myśl polskie malarstwo XIX wieku, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego. Ważny jest nastrój i kolor, mniej realia historyczne (gęsie pióro i maszyna do szycia to inne epoki), ale przecież to nie lekcja historii, tylko sztuka.   [Czytaj dalej…]