9 komentarzy o partii komunistycznej

Krzysztof Łoziński | Poprzednie numery | | 2005-05-26

Opracowana w konspiracji niezwykła książka rozbija Komunistyczną Partię Chin. Książka „9 komentarzy o partii komunistycznej” jest wyjątkowa o tyle, że opracowali ją sami Chińczycy a nie autorzy innej narodowości. Dotychczas władze Chińskie i ich zwolennicy na Zachodzie (także w Polsce) zbywali krytyczne wobec KPCh opracowania twierdzeniami o „przesadzie” lub rzekomej „nieznajomości Chin” przez autorów. Tak traktowano moją książkę „Piekło środka”  (w której podaję liczbę 200 milionów ofiar śmiertelnych komunizmu w Chinach) lub „Czarną księgę komunizmu” (podaje liczbę 68 milionów ofiar). Tymczasem autorzy „9 komentarzy”, zakonspirowani historycy Chińscy z samej ChRL, podają liczbę „znacznie ponad 80 milionów ludzi zabitych przez partię komunistyczną” i podsumowują, że „tylko 30 lat rządów KPCh (czyli czasy Mao) zdołało zniszczyć liczącą ponad 5000 lat wielką cywilizację”. [Czytaj dalej…]

Gospodarka a technologie informacyjno-telekomunikacyjne

Aleksander Żołnierski | Poprzednie numery | | 2005-05-26

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ang.: Information and Communication Technology, w skrócie ICT) zaczynają zastępować rutynowe prace w firmie, co spowoduje spadek popytu na zawody nie wymagające wysokich kwalifikacji. Już obecnie w krajach wysokorozwiniętych handel elektroniczny w dużym stopniu zastępuje sprzedaż prowadzoną w oparciu o metody tradycyjne, zaś rozwój sektora wysokich technologii powoduje tworzenie nowych miejsc pracy o zmienionym, w stosunku do „tradycyjnych” charakterze. [Czytaj dalej…]

Oświadczenie

Lech Wałęsa | Poprzednie numery | | 2005-05-24

Madryt 24-05-2005 rNigdy nie walczyłem o poklask i tworzenie własnego wizerunku, nie lansowałem swej osoby w mediach i nie schlebiałem dla uzyskania dobrych recenzji. Dramatem moim było często to, że nie mogłem mówić otwarcie o sprawach. Metodą było działanie i osiąganie celu. Sukces jest miarą słuszności decyzji i wprowadzanych w życie koncepcji. Mówienie o planach często plany te i zamierzenia mogłoby zniweczyć., które były dla zwycięstwa ważne, nie mogłem prezentować strategii i uzasadniać swoich decyzji. [Czytaj dalej…]

Nowy apel w obronie 6 opozycjonistów z Wietnamu

SWS | Poprzednie numery | | 2005-05-23

Gdy wojewoda mazowiecki odmówił sześciorgu uciekinierom z Wietnamu prawa pobytu w Polsce, to Stowarzyszenie Wolnego Słowa, wespół z redakcjami "Kontratekstów" i kwartalnika "Znaki Czasu" zwróciły się do Gdy swoich członków i sympatyków o podpisywanie apelu W ich obronie. Apel podpisało 220 osób, w tym wielu wybitnych naukowców i artystów. Sąd Administracyjny wyrokiem z 18 kwietnia br. podtrrzymał tę zdumiewającą decyzję. Serdecznie prosimy wszystkich czytelników naszej strony o podpisywanie kolejnego apelu do Prezydenta R.P. [Czytaj dalej…]

Laboratorium służb

Radosław Januszewski | Poprzednie numery | | 2005-05-21

Motto: hajdu, hajdu! Powziąłem zamiar nakręcenia dokumentu o kobietach żyjących w realiach wojny. A skoro o kobietach, to również o dzieciach i cywilach. Tych, których okrucieństwa konfliktów zbrojnych dotyczą najbardziej. Scenariusz wszędzie jest taki sam - w Moskwie, Groznym, Nazraniu czy Besłanie. Kobiety częstują herbatą i ciastkami a potem opowiadają, wracając myślami do czasu tragedii: porwania męża, zabicia syna, odnalezienia zwłok w kostnicy. I wszystkie mówią o strachu, bezsilności i niesprawiedliwości. Można się przyzwyczaić do takich łez. Do jednego się nie przyzwyczaiłem - do ciszy. Do tej ciszy, której z początku nie słyszałem, a zobaczyłem ją dopiero pod koniec podróży, na kaukaskim cmentarzu. [Czytaj dalej…]

Dni Wolnego Słowa

SWS | Poprzednie numery | | 2005-05-21

Początek imprezy 4 czerwca 2005 Tegoroczne Dni Wolnego Słowa będą nieco mniej rozbudowane, niż planowaliśmy. Powodem jest mniejsza pomoc ze strony władz Warszawy, niż mieliśmy na to nadzieję. No ale nadzieje mieliśmy znaczące... Do zainstalowania tablicy upamiętniającej  działalność, w latach siedemdziesiątych, prowadzonego przez śp. Annę Erdman i Tadeusza Walendowskiego, Salonu Walendowskich, będącego instytucją ówczesnej opozycji demokratycznej,  brakuje nam jeszcze tylko jednego zezwolenia. Dlatego mamy podstawy, by wierzyć, że 4 czerwca o godz. 10.30 odbędzie się uroczyste jej odsłonięcie na ścianie kamienicy przy ul. Rakowieckiej 1 (bezpośrednio przy Puławskiej). Serdecznie zapraszamy. [Czytaj dalej…]

Bądźcie czujni – wróg knuje!

Robert Krzysztoń | Poprzednie numery | | 2005-05-19

Za kilka dni w Pradze odbędzie się debata, zorganizowana przez demokratyczną emigrację wietnamską z udziałem czeskich polityków, działaczy praw człowieka i intelektualistów, na temat Wietnamu i jego perspektyw. Udział w niej zapowiedział m. in. Vaclav Havel. W środowisku Wietnamczyków w Pradze kolportowana jest ulotka, zawierająca treść „obwieszczenia” tamtejszego komunistycznego stowarzyszenia. Oto treść ulotki w tłumaczeniu na język polski: [Czytaj dalej…]