Prawda nas wyzwoli

Janusz Krakowian | Poprzednie numery | | 2005-04-28

Bezpośrednio po okresie rekolekcji narodowych, związanych ze śmiercią i pogrzebem papieża Jana Pawła II, ogłoszone zastały sondaże preferencji politycznych wyborców. Część tych sondaży wskazywała na wyprzedzenie przez PIS, dotychczasowego lidera PO. Wszystkie jednak wyniki wskazywały wyraźnie na wzrost popularności, radykalnej bądź co bądź w swych poglądach na lustrację, partii braci Kaczyńskich. [Czytaj dalej…]

Tocqueville o dzisiejszej polskiej demokracji

Marek Tracz-Tryniecki | Poprzednie numery | | 2005-04-28

Myśl Alexisa de Tocqueville, pomimo, iż powstała w pierwszej połowie XIX w., w odmiennych realiach społecznych i politycznych, nic nie traci wraz z upływem czasu na swojej wartości poznawczej. Wręcz odwrotnie – ukazuje w coraz większym stopniu swoją słuszność i przydatność w rozwiązywaniu współczesnych problemów. W dużym stopniu zadecydował o tym stosunek Tocqueville´a do rzeczywistości – pełen szacunku i pokory, zaowocował doskonałą umiejętnością obserwacji. W połączeniu z żywą inteligencją, pozwalającą na właściwe abstrahowanie idei ogólnych, mocnym oparciem w chrześcijańskim systemie wartości oraz doskonałą intuicją, stworzona została myśl oryginalna i, co ważniejsze, zdrowo trzymająca się rzeczywistości (co w historii myśli politycznej należy niestety do rzadkości). Warto zatem, nawet w skrótowy sposób, podjąć próbę spojrzenia na dzisiejszą polską demokrację w świetle tego, co o demokracji pisał jej najtrafniejszy badacz. [Czytaj dalej…]

Pytania do dyr. Anny Rutkiewicz i min. Andrzeja Kalwasa

Redakcja | Poprzednie numery | | 2005-04-27

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w głośnej sprawie 6 uchodźców politycznych z Wietnamu, nakazującym im opuszczenie Polski (odmowa statusu uchodźcy), oraz w związku z wypowiedziami Pani Przewodniczącej Rady ds. Uchodźców, Anny Rutkiewicz na rozprawie oraz dla „Gazety Wyborczej” (z dnia 27 kwietnia 2005), zwracamy się do Państwa z kilkoma pytaniami i pilnie oczekujemy na odpowiedź. [Czytaj dalej…]

Janowiec – zamek, skansen i okolica

Krzysztof Łoziński | Opisy do galerii zdjęć | | 2005-04-27

 Opis do galerii zdjęć Krzysztofa Łozińskiego Maleńkie miasteczko Janowiec nad Wisłą leży niemal naprzeciw Kazimierza, po drugiej stronie Wisły. Położone jest pod skarpą, na której znajduje się jeden z ciekawszych polskich zabytków - Zamek Firlejów. Zamek był typową rezydencją magnacką wielokrotnie zmieniającą właścicieli. Obecnie znajduje się w stanie ruiny, do której doprowadziły go nie tyle wojny i niszczące go wojska szwedzkie (w 1655 roku), rosyjskie i austriackie (1809 - 1813 r.), co ostatni właściciele, których nie było stać na jego utrzymanie. W XIX i XX wieku zrujnowany zamek stał się dla okolicznej ludności źródłem kamienia jako budulca.  [Czytaj dalej…]