Głupota czy brak wyobraźni

Janusz Krakowian | Poprzednie numery | | 2005-02-27

Po raz kolejny wybrano do dalszych negocjacji w sprawie zakupu Huty Częstochowa ten sam koncern. Jednocześnie po raz drugi odrzucono ofertę Donbasu. Jest to o tyle dziwne, że dziś oferta ukraińska powinna być jeszcze bardziej atrakcyjna niż poprzednio. Wynika to przede wszystkim z dużo lepszych stosunków między Polską i Ukrainą po zwycięstwie Wiktora Juszczenki w wyborach prezydenckich. [Czytaj dalej…]

Niezależne Forum Akademickie o lustracji środowiska akademickiego

Redakcja | Poprzednie numery | | 2005-02-25

Stanowisko Niezależnego Forum Akademickiego w sprawie lustracji środowiska akademickiego Najwyższy czas oczyścić środowisko akademickie, które do tej pory nie dokonało samooczyszczenia pozytywnego. Należy rozważyć powołanie Akademickiej Komisji Lustracyjnej umocowanej przy IPN, której działania mogłyby doprowadzić do opracowania Czarnej Księgi Komunizmu w Nauce i Edukacji. Ważne jest aby jej autorami czy recenzentami nie byli ci, którzy winni być jej „bohaterami”.   [Czytaj dalej…]