Ludnościowo-paszportowy przekręt - ciąg dalszy

Stary Wiarus | Poprzednie numery | | 2004-09-30

a słowo stało sie ciałem i nie mieszkało między nami? "Rzeczpospolita" z dnia 28 września 2004 roku informuje w artykule Jędrzeja Bieleckiego "Obywatel zamiast mieszkańca" : "Polska chce ograniczyć władzę Niemiec w Unii Europejskiej. W środę nasz ambasador Marek Grela wystąpi w Radzie UE z wnioskiem o inne obliczanie potencjału ludnościowego krajów członkowskich. Chodzi o to, by brać pod uwagę jedynie obywateli tych państw, a nie wszystkich ludzi, którzy na ich terenie mieszkają - dowiedziała się "Rz". [Czytaj dalej…]

Raport posła Zbigniewa Ziobro w sprawie afery Rywina

Zbigniew Ziobro | Poprzednie numery | | 2004-09-30

Od redakcji: Sejm przyjął ostatecznie raport autorstwa Zbigniewa Ziobry jako raport komisji śledczej powołanej do zbadania afery Rywina. Wobec kombinacji części polityków lewicy, by raport ten nie ukazał się w drukiem, jako stanowisko sejmu, lub też ukazał się jak najpóźniej, zdecydowaliśmy się opublikować raport na naszych stronach. Redakcja „Kontratekstów” nie zajmuje stanowiska wobec tego dokumentu i jego twierdzeń. Uważamy jednak, że w demokratycznym państwie ukrywanie dokumentów przyjętych przez sejm przed obywatelami jest niedopuszczalne. [Czytaj dalej…]

Sprawa Narożniaka – nowe fakty, nowe zagadki

Krzysztof Łoziński | Poprzednie numery | | 2004-09-29

Kilka tygodni temu zamieściliśmy moje wspomnienie z lat 1980-82 opisujące tak zwaną „sprawę Narożniaka”. Tekst pod tym tytułem jest ciągle dostępny w naszym archiwum. Moje wspomnienie było, z natury swojej, relacją jednostronną, w której marginalnie tylko wspominam o akcji uwolnienia Janka Narożniaka przez działaczy MRKS, Adama Borowskiego i Jerzego Bogumiła. Marginalnie, nie dlatego, bym nie doceniał ich akcji, ale dlatego, że pisząc ten tekst niewiele o tej akcji wiedziałem. [Czytaj dalej…]

Patrząc na niebo – słońce, księżyc, chmury, mgła…

Krzysztof Łoziński | Opisy do galerii zdjęć | | 2004-09-25

Opis do galerii zdjęć. Na temat światła w fotografii napisano całe tomy i setki poradników. Paradoksem jest to, że najciekawsze efekty osiąga się robiąc w tym zakresie wszystko na opak. Fotografując w nocy, czyli wtedy, gdy jest „złe światło”. Ciekawe efekty daje też robienie zdjęć pod światło, lub prosto w źródło światła. Podręczniki zalecają też unikanie tematów banalnych, takich, które już wszyscy widzieli. Czy jest jednak coś bardziej banalnego niż niebo i chmury? Ciekawe są też zdjęcia robione we mgle, czyli wtedy, kiedy znowu „źle widać”. [Czytaj dalej…]

Gdzie przebiega granica wschodnia Europy

Paweł Przeciszewski | Poprzednie numery | | 2004-09-24

Ustalenie granicy wschodniej Europy, tak jak kiedyś północnej, stanowi od początków XIX najtrudniejszy z problemów z którym musi uporać się samoświadomość Europy. Staram się dowieść w tym opracowaniu, że granica ta jest oczywistością i jest bardzo łatwa do wyznaczenia. Europa kończy się razem z wielokulturową pstrą przestrzenią zajmowaną na mapie przez państwa narodowe. [Czytaj dalej…]

Kuglarze wolności słowa

Witold Filipowicz | Poprzednie numery | | 2004-09-23

Media w kształtowaniu opinii publicznej niewątpliwie zajmują pozycję czołową. To doniesienia prasowe, telewizyjne reportaże i audycje radiowe w znakomitej części wpływają na sposób oceny otaczającej nas rzeczywistości. Wielokrotnie już dziennikarskie sygnały zmuszały ospałego prokuratora do podejmowania działań tam, gdzie sam nie widział, lub nie chciał widzieć takiej potrzeby. [Czytaj dalej…]

Ludnościowo-paszportowy przekręt?

Stary Wiarus | Poprzednie numery | | 2004-09-20

W 2000 roku, red. Marek Henzler z „Polityki” ustalił następujące parametry: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Rejestr PESEL - 38 633 776 osób (żyjących 31 XII 1999 r.); wydanych paszportów - 19 688 335; Marek Henzler, Polityka nr 19/2000. Gdyby teraz miało się okazać, że Polska zgłosiła do Brukseli 2-2.5 miliona lub więcej "martwych dusz" polonijnych, w celu wyłudzenia nienależnych dotacji z funduszów strukturalnych (structural funds) lub funduszów programu spójności (cohesion funds), obliczanych od liczby ludności, to mielibyśmy na widelcu pierwszy w historii powojennej Europy "state-sponsored fraud" w skali całego państwa członkowskiego UE. [Czytaj dalej…]