Długi Polski

Piotr Rachtan | Gospodarka | | 2003-09-17

Stan finansów publicznych Polski jest bardzo trudny, choć dług publiczny samym finansom nie wydaje się zagrażać. Pełny dług publiczny (tzn. łącznie z zadłużeniem samorządów i tzw. funduszów celowych) w końcu 2000 roku wynosił 280,5 mld zł, co odpowiadało 40,9 proc. PKB. Jest to relatywnie niski poziom zadłużenia: spośród członków OECD niższe mają jedynie Luksemburg, Korea, Australia, Norwegia i Islandia. [Czytaj dalej…]

Jak dawać, czyli błogosławione skutki walki z łapówkarstwem

Piotr Rachtan | Polska | | 2003-09-17

No, nareszcie ci, co biorą będą mogli odetchnąć z ulgą. Albowiem w atmosferze powszechnej walki z łapówkarstwem dla wszystkich zrozumiałym będzie, że nie odważą się wystąpić pierwsi z propozycją i poczekają, aż zrobi to potencjalny łapówkodawca. Jak nie, to fora ze dwora, w końcu ten, który załatwia nie będzie się jeszcze narażał. Odpadnie im więc męcząca walka z opornymi, wiadomo będzie od razu, kto naprawdę swój chłop. [Czytaj dalej…]

Katalog irytacji, czyli jak zmarnowaliśmy te lata

Stefan Bratkowski | Polska | | 2003-09-17

Rzadko historia cywilizacji stawiała elitom władzy i elitom wiedzy zadania o tak przełomowym znaczeniu, jak te, wobec których stanął nasz kraj, wychodząc z ustroju abstrakcji, i to w stanie zapaści. Były to zadania pionierskie, bez przetartych szlaków i sprawdzonych rutyn. Niestety, nasze elity, upojone sukcesami roku 1990, wespół z byłymi bohaterami oporu, wróciły jakby do nauk towarzysza Lenina, że najważniejsza jest WŁADZA. [Czytaj dalej…]